Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.

Utroskap

Mistenker du at partneren din er utro, kjenner du faresignalene du bør se etter eller trenger du å vite sannheten. Vi har lang erfaring i å avdekke utroskap og vi er diskre i våre arbeidsmetoder.

Utroskap
Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Hva er utroskap?

Begrepet utroskap benyttes i flere forbindelser, herunder mellommenneskelige forhold, som omfatter ekteskapsbrudd. Det benyttes også i tilknytning til arbeidsforhold eller i sammenheng med økonomiske forpliktelser.

Forskning viser at personer med antisosiale, og narsissistiske personlighetstrekk har mer sannsynlighet for å være utro enn andre.

I forhold til ekteskapsløfte har begrepet en særlig betydning. Det er ofte knyttet til forlovelse, samboerskap og andre varige kjærlighetsforhold, hvor utroskap i høy grad ikke forventes, som følge av at begge parter er en del av de pålagte, eller avtalte rammer og forutsetninger, som er bestemt for forholdet.

Utroskap, i ovennevnte sammenheng, vil si det å ha samleie med en annen. Med en person som ikke er ens egen ektefelle, samboer eller kjæreste.

Det finnes fysisk utroskap og emosjonell utroskap.

Forhistorisk utroskap

I førtiden ville man i bibelsk betydning sitere slik oppførsel med at «Du skal ikke drive hor. I senere tid har denne regelen om utroskap fått et litt mindre skjemmende uttrykk. Idag bruker vi regler om at «Du skal ikke bryte ekteskapet «.

Ser vi tilbake til år 1600 og 1700 var ikke utroskap bare et brudd på kirkens egne love. Det ble også betraktet som en kriminell handling, hvorpå en slik forbrytelse ble kalt for et leiermål eller samleiesak.

Hadde man utført utroskap kunne man bli nok så hardt straffet. Noen ga bøter eller tvangsarbeid, men også dersom gjentakende utroskap med aktuell dødsstraff.

Slik straffelov ble opphevet i 1927, og ble erstattet med fengselsstraff inntil 3 måneder.

Idag er ikke utroskap forbundet med noen straffelov. Utfallet av et utroskap vil først og fremst belage seg på moralske og etiske spørsmål for hver enkelt som er involvert eller påvirket.

Eksperter om utroskap

Både våre egne interne eksperter i Sveinungsen, og eksterne eksperter som eksempelvis jobber med samlivsterapi, har basert på både undersøkelser og erfaring, funnet mye enighet i repeterende faktorer som ofte trigger til et utroskap.

Utroskap

Følgende er slike faktorer, som er fellesnevnere fra en rekke utro partnere. Partneren følte seg..

 • Ikke nok verdsatt, gjerne i forhold til de ting han eller hun gjorde, sa, eller ga av oppmerksomheter til partneren i hverdagen.
 • Altfor lite prioritert.
 • Ikke tilfredsstilt seksuelt eller mentalt.
 • Oftere ikke tiltrekkende, som følge av manglende bekreftelse.
 • Sviktet på ett eller flere plan. Uten at han eller hun fikk noen forklaringer eller unnskyldninger på tilfellene.
 • Brukt økonomisk.
 • Mye usikker, som følge av alt for lite dialog..
 • Mye misforstått, med oftere skyldpåklagelser.
 • Mer og mer alene om de opprinnelige felles målene for forholdets fremtid.
 • Lite oppmuntret og støttet i sine prosjekter og drømmer.
 • Oftere ekskludert i sosiale sammenkomster.
 • Stor mistrivsel i felles bolig som den andre parten ikke ønsket å flytte fra.

Forlate eller holde sammen etter tillitsbrudd

Siden alle forhold opererer med ulike individer, ulike bakgrunner, ulike preferanser, ulike synspunkter og personlige grenser vil det finnes et hav av også ulike årsaker til et utroskap, så en konkret fasit bok finnes nok ikke.

Det samme kan sies om hvorvidt forhold finner tilbake til hverandre. Dette avhenger mye av hvem man er som person og hvilken egen grensesetting man har på utroskap, herunder de grenser man setter både for seg selv, og for en partner.

Det er langt fra uvanlig at partnere etter en tid med avstand finner tilbake til hverandre igjen etter utroskap. Dette krever ofte en enorm viljestyrke til å ville få ting til å fungere. Ved blant annet å reparere de skader som har blitt påført forholdet.

Likeledes finnes de personer som ikke velger å forlate forholdet i det hele tatt. Noen velger å ikke forlate for en kortere eller lengre periode. Noen velger å forlate i en kort periode for å summe seg. Andre velger å forbli i forholdet for å prioritere å jobbe sammen om problemstillingen.

Å komme seg gjennom et utroskap vil kunne styrke mange forhold. Det vil også kunne skape mye usikkerhet i fremtiden for den som har vært utsatt for tillitsbruddet. Dette kan også føre til mye dypere samtaler som vil utfordre forholdet på sikt.

Kontakt oss

Hva er tegn på utroskap?

Det finnes helt klart mange måter å observere en mistenksom partner på. For å kunne finne sannheten om han eller hun faktisk har urent mel i posen. Eller om din partner har brutt tillit din gjennom utroskap.

Følgende gir pekepinn på de detaljene i hverdagen som man kan være ekstra oppmerksom på. Les igjennom disse dersom du mistenker at partneren er utro:

 • Holder en større avstand når dere er sammen.
 • Virker å være mindre seksuelt interessert.
 • Er opptatt av sitt eget utseendet.
 • Har en unnvikende oppførsel.
 • Forsøker å holde skjult hvor han eller hun skal, eller hvor han eller hun befinner seg.
 • Er mer og mer fjern og fraværende.
 • Føler et sterkt behov for å verne om mobilen og dens innhold.
 • Nekter deg tilgang til sine sosiale profiler.
 • Har uten forvarsel fått seg en ny hobby, hvor du ikke blir inkludert i stort flere detaljer om tider, steder, og heller ikke kan få være med.
 • Har plutselig fått endrede arbeidstimer.
 • Er plutselig mer sosial med jobben, og har begynt å dra på jobb reiser og lignende.
 • Får mye mobiltrafikk, gjennom hele døgnet.
 • Vasker klær og dusjer, umiddelbart når han eller hun kommer hjem fra et plutselig ekstraskift, en sosial sammenkomst, eller annet som tilsier at han eller hun kan ha vært i selskap med noen.
 • Nekter deg tilgang til telefonen sin.
 • Oppbevarer kondomer i lommen når han skal til steder, uten deg.
 • Har fått plutselige humørsvingninger.
 • Bruker jobben sin som unnskyldning for at han er sent hjemme.
 • Gir deg ikke like mye oppmerksomhet som før.
 • Virker mentalt distansert fra deg, like mye også fysisk.
 • Har fått nye venner som han gir uttrykk for at han ønsker å møte alene, eller ha for seg selv, med unnskyldning om at han også trenger egne venner, og ikke bare felles venner.

Selvfølgelig vil det finnes flere tegn som har like stor betydning for å avsløre utroskap. Disse kommer helt an på hver enkeltes arbeidssituasjon, sosiale nettverk, hjemmesituasjon, og generelle livssituasjon.

Kos til kaos

Utroskap, uansett hvor omfattet, er en smertefull følelse for den som blir utsatt for dette tillitsbruddet. Hvor en gang tillitt var det limet som holdt forholdet sammen.

Plutselig forsvinner denne tryggheten som var så kjær. Ikke bare den, men også selvtilliten som en gang var på plass som følge av at man følte seg elsket.

Kjærligheten, blir plutselig en følelse av hat, og et synkende skip av fortvilelse.

Dette sirkuset av intense følelser og onde tanker vil ingen kunne unnslippe når man opplever et utroskap. Ofte ødelegger det også mye for nye forhold, og det å klare å stole på en partner igjen.

Faktisk kan ofte også selve mistanken om utroskap, være en like følelsesmessig byrde, som et faktisk utroskap.

Derfor er det viktig å gå frem på riktig måte hvis man først mistenker et utroskap. På denne måten kan man forsøke på best mulig måte å unngå at det blir en kanskje unødvendig byrde å bære i hverdagen. Ved å enten snarlig få bekreftet et utroskap, slik at man kan jobbe med å komme seg videre uten sin partner, eller ved å avkrefte et utroskap, slik at man senke skuldrene, å kan fortsette reisen sammen med sin som før.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Studier om utroskap og tilgivelse

Studier gjort på heterofile par fra hele 160 ulike kulturer bekrefter at utroskap er den mest vanligste grunnen til at par bryter opp.

Videre viser studier at det finnes et faktisk skille mellom kvinner og menn. Dette er mest fremtrede når det gjelder synspunkter på utroskap. Ofte hvor menn finner det mer alvorlig med fysisk utroskap, vil kvinner finne det mer alvorlig med et følelsesmessig utroskap eller emosjonell utroskap.

Til tross for disse forskjellene vil begge kjønn inneha omtrentlig samme evne og villighet til å ville tilgi en utro partner. Graden av tilgivelse videre er ikke knyttet til noen spesifikk type utroskap.

Det vil som følgelig finnes to faktorer som også er avgjørende for en tilgivelse, og dette i følge studie gjort på 92 heterofile par i verdens hittil største pardatasett i forskning på nettopp utroskap og tilgivelse.

Disse to faktorene er det som altså visstnok skal være avgjørende for om han eller hun gjør det slutt etter et utroskap:

 • Hvorvidt den som er bedratt ser på utroskapen som en trussel for et videre liv sammen.
 • Hvor mye av skylden den som er bedratt mener at den utro partneren har.
Utroskap tilgivelse

Når det gjelder første faktor om trussel sies det at jo mer truet den bedratte føler seg, dess større er sannsynligheten for at det vil bli et samlivsbrudd.

Når det videre gjelder andre faktor om skyld, sies det at denne faktoren kun spiller inn i ens avgjørelse. Spesielt dersom sex ikke har tatt del i et utroskap.

Har derimot sex vært involvert i faktor nummer to har skyld nærmest ingen betydning for verken kvinner eller menn. Begge kjønn oppfatter dette så alvorlig at spørsmål om skyld blir helt irrelevant.

Har du først hatt sex, kan ikke strikket strekke seg stort lengre, og dette blir da siste endestasjon, punktum.

Bistand til å avsløre utroskap

Ikke alle er like flinke til å se etter tegnene på utroskap, eller kanskje er de det, men finner lite tid eller krefter til overs, til å følge opp sine mistanker ordentlig nok til å kunne fastslå om et utroskap faktisk er gjeldende i hans eller hennes situasjon.

Det finnes selvfølgelig de som ansetter nære venner, familie eller bekjente, til å etterforske for seg. Særlig i oppdrag som er gjeldende mistanker nærmere på vegne av dem selv, men ofte vil dette få uheldige resultater. Man havner i en unødvendig- og personlig konflikt med den mistenkte. Kanskje har ikke personen for eksempel vært utro. Dette setter annen type tillit i fare ettersom privatliv er krenket på ugyldig grunnlag.

Utroskap er en svært uheldig ting å oppleve for en som blir utsatt for det. Før man antar noe eller velger å konfrontere sin partner er det viktig å samle beviser. Særlig for å unngå å gjøre situasjonen langt verre da med fare for å skape en motsatt effekt enn den man forsøker å oppnå.

Med motsatt effek, menes at man konfronterer en partner som viser seg å ha vært trofast. Men som nå vil kunne sitte igjen med en svekket tillit til deg. Nettopp fordi du mistenkte han for utroskap, og også satte han i slik situasjon at han ble uskyldig konfrontert.

Slike forhastede konfrontasjoner på utroskap, kan derfor fort sette kjepper i hjulene for forholdet, å ødelegge tillit delvis eller totalt.

Leie en privatetterforsker

For å forsikre seg om at man ikke gjør den feilen med å konfrontere et utroskap mot en partner (som faktisk har vært trofast) vil det som sagt være en god ide å samle beviser i forkant av konfrontasjonen.

Her kan vi i Sveinungsen være behjelpelige med å bistå i slike oppgaver.

Vi har et mangfold av privatetterforskere med svært lang og bred erfaring innen saker. Være seg utroskap eller annet hvor vi fremskaffer beviser på vegne av våre klienter.

Vi bruker avansert og moderne utstyr som på diskret måter kan bekrefte utroskap. Særlig i form av lyd, bilde eller film. Våre metoder er utviklet på en slik måte at det ikke bryter med norske lover og regler. Dette er særlig viktig med tanke på personvern og brudd på disse.

Å bruke en privatetterforsker til å finne svar på dine mistanker, vil være mindre risikabelt enn å benytte bekjentskaper, eller å utføre egen etterforskning, da vår ekspertise i slike oppdrag ikke setter noens tillit i fare, dersom utroskap blir utelukket.

Vi fremskaffer også beviser som for mange vil kunne være vanskelig å anskaffe, uten at det virker avslørende for den som er mistenkt.

Våre metoder for å avsløre utroskap, vil normalt være spaningsarbeid, hvor enn, og når enn dette skulle være nødvendig, og for så lenge det er ønsket av klienten selv.

Sammen kommer vi til bunns i dine mistanker.

Ta kontakt med oss i dag, så vil en av våre hyggelig detektiver og privatetterforskere sette opp en helt uforpliktende samtale med deg.

Ring oss på telefon 67 83 10 10

Eller du kan også sende oss en epost til etterforskning@sveinungsen.no

Privatetterforsker Sveinungsen