Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.
Tid det tar å lese: 5 minutter

Med over 58 medarbeidere i hele landet, og et bredt internasjonalt nettverk, leverer vi tjenester til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner i hele Norge. Vi kan dessuten bruke vårt nettverk for å utrede saker i andre land.

Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Våre tjenester – både privatetterforsker og utreder

Etterforskning

Vi leverer ekspertise for å etterforske saker. Vi tar alle sakstyper. Et team av våre eksperter vil bistå deg med å etterforske din sak. Dette kan være en straffesak eller en sivilsak.

Les mer om etterforskningstjenesten vår her.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Rådgiving

Hvis du ønsker å legge frem en utfordring som du ikke er sikker på hvordan du kan løse, så rådgir vi deg gjerne.

Vi har ekspertise innen mange fagfelt, og vi kan derfor fortelle deg hva du bør gjøre og hva du ikke bør gjøre.

Privatetterforskere på kontoret

Spaning

Vi har spanere i de fleste større byer i Norge. Vi er dine øyne og ører, og vi kan dokumentere hva en person gjør og hvor personen befinner seg i et tidsrom som du oppgir.

Spanerene våre er diskret og bruker skjulte kamera for å dokumentere alt som foregår. Du får kopi av alt materialet, samt en tekstrapport med tidspunkter, registreringsnummer på biler, adresser osv.

Les mer om spaningstjenestene våre her.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Utroskap

Opplever du at partneren din skjuler noe fra deg? Vil du få avkreftet eller bekreftet dine mistanker?

Vi tilbyr ulike metoder for å finne fakta. Vi har gode erfaringer med løgndetektor og spaning, men det finnes også andre verktøy.

Hvis du har mistanker, så betyr det ikke at din kjæreste eller samboer er utro. Det er viktig å finne fakta i saken, og vi anbefaler at du ikke konfronterer din partner før du har fakta på bordet.

Å konfrontere sin partner vil ofte bety at det blir vanskeligere å finne fakta. Hvis du konfronterer kjæresten din, og samboeren din benekter utroskap, så bør dere vurdere å ta løgndetektor test.

Les mer om utroskap her.

Skriftgransker

Mistenker du at noen har forfalsket en underskrift? Vil du bevise at din underskrift er gyldig? Mange opplever å bli fremvist et forfalsket testament eller kontrakt. Vi hjelper deg!

Vår skriftgransker er sertifisert og bistår deg i selv de vanskeligste sakene. Vår skriftgransker stiller gjerne som sakkyndig vitne i domstolene hvis det påkreves.

Vi samarbeider med flere advokater og leverer skriftanalyser til både norske, svenske og danske kunder.

Les mer om skriftgransker her.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Fingeravtrykk og DNA

Vi bruker flere laboratorier for å kunne identifisere og sammenlikne fingeravtrykk og DNA.

I Norge er det kun Kripos og FHI som utfører DNA-analyser, og Folkehelseinstituttet krever at involverte personer signerer på at de ønsker å få utført en analyse.

Vi kan utføre analyser og identifiseringer uten at de involverte signerer på dette. Resultater kan brukes som bevisførsel og avdekke forhold.

Kripos utfører også analyser, men kun på bakgrunn av en kjennelse fra retten. Dette medfører at du, som privatperson eller bedrift, ikke kan kjøpe tjenesten av hverken FHI eller Kripos.

Les mer om fingeravtrykk og DNA her.

Denne utfordringen løser vi for deg. Med profesjonelle partnere og laboratorier i flere land, kan vi tilby like gode analyser som både FHI og Kripos gjør.

Etterforsker

Personellkontroll og bakgrunnssjekk

Har du ansatte som bør sjekkes? Har du potensielle samarbeidspartnere som du ønsker å få mer informasjon om?

Vi utfører diskret bakgrunnssjekker, enten basert på standardundersøkelser eller skreddersydde undersøkelser for din sak.

Vi har selvpålagt taushetsplikt og vi har strenge rutiner for å sikre kompatibilitet med personvernforordningen GDPR.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Forsikringsbedrageri

Vi avdekker bedrageri for privatpersoner og bedrifter. Hvis du mistenker at noen har bedratt forsikringsselskapet (eller andre), så kan vi bistå deg med å undersøke dette.

Vi bistår også forsikringsselskaper med å avdekke misbruk av deres tjenester og produkter.

Savnede personer

Vi etterforsker og finner savnede personer. Vi kan stille på kort varsel (også samme dag), og bistår familie og venner med å finne savnede mennesker.

Politiet er ofte involvert i slike saker, og vi er ofte i kontakt med ulike etater for å bistå deres arbeid.

Vi har ressurser til å sette opp en team på under en time.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Savnet mann i Trondheim

Et eksempel er en sak i Trondheim hvor en ung mann var savnet. Han var opprinnelig fra England og studerte på NTNU, men familien hadde ikke fått tak i ham på flere uker.

Vi var på adressen til mannen på under to timer, og hadde snakket med mange av vennene hans iløpet av de to neste dagene.

Etter tre dager lokaliserte vi ham i Nairobi (Kenya).

Politiet gjør en god jobb, men man må ofte vente på en byråkratisk prosess. Våre spanere er «på hjul» iløpet av kort tid, og derfor kan vi ofte oppklare sakene raskere. Vårt internasjonale nettverk undersøker saker hvor som helst i verden. Vi mener

Bistand i familie- og barnevernsaker

Vi har ekspertise innen barnefordeling og barnevern. Våre medarbeidere har tidligere jobbet i Barnevernet og vi har god kompetanse på disse to områdene.

Mange par skiller lag og barnefordeling byr på utfordringer for mange familier. Vi hjelper til med å finne gode løsninger, både for foreldrene og barna.

Hvis du føler deg urettferdig behandlet av Barnevernet, så vi med å løse dette. I flere saker opplever vi at Barnevernet ikke følger de prosedyrene som de er pålagt. Vi har verktøy for å finne ut hvordan du løser saken.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Svinn

Svinn i bedrifter er en økonomisk belastning. Vi etterforsker og dokumentere hvem som står bak svinn, og løser problemet.

Vi har skjult overvåkingsutstyr og våre spanere kan gå «under cover» for å avdekke mislighold.

Kontoret

Trussel- og risikoanalyse

Er du i en utsatt posisjon? Mistenker du at noen ønsker deg eller bedriften din vondt?

Vi bistår med analyse og tiltak for å redusere risikoen.

Våre medarbeidere har ekspertise fra forsvaret, og vi har tilgang på avansert overvåkningsteknologi. Kontakt oss hvis du trenger noen å snakke med om trussel- og risikoanalyse.

Bistand og undersøkelser for advokater

Vi bistår advokater for å snakke med vitner og å finne bevis i sivil- og straffesaker.

Våre medarbeidere og partnere stiller som sakkyndige i norske rettssaler.

ID-tyverier

ID-tyveri er et utbredt problem i Norge. Våre hackere og dataeksperter hjelper deg med å finne menneskene bak id-tyverier. Vi hjelper deg også med å beskytte deg mot id-tyveri.

Våre eksperter har mer enn 20 års erfaring med id-tyverier.

Privatetterforsker

Vi er privatetterforskere og alle tjenestene beskrevet over krever en privatetterforsker. Sveinungsen har over 58 tilknyttede medarbeidere som er eksperter innen ulike fagfelt.

Vi har kompetansen som kreves for å løse komplekse saker og vi har ikke noe budsjett-tak som politiet og andre offentlige instanser har.

Med lang erfaring og ekspertise som er vanskelig å oppdrive hos mange andre tilbyr vi en av landets beste privatetterforskningstjenester til alle som ønsker at vi bistår.

Les mer om hva en privatetterforsker er og hva en privatetterforsker kan gjøre for deg her.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her
Ring oss nå
WhatsApp
Privatetterforsker Sveinungsen