Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.

Spaning og kontraspaning

Med spaning menes å overvåke eller holde noen eller noe under oppsikt for å avdekke enten straffbare forhold eller bare for å skaffe seg informasjon man ønsker. Spaning blir ofte brukt i forbindelse med utroskap, kartlegging, bedrageri, svinn og tyverier.

Spaning
Kontakt oss