Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.

Spaning og kontraspaning

Med spaning menes å overvåke eller holde noen eller noe under oppsikt for å avdekke enten straffbare forhold eller bare for å skaffe seg informasjon man ønsker. Spaning blir ofte brukt i forbindelse med utroskap, kartlegging, bedrageri, svinn og tyverier.

Spaning
Kontakt oss

Sveinungsen har over 60 spanere i hele Norge og vi stiller på kort varsel.

Dette må en detektiv vite før spaning

  • Navn på personen vi skal spane på.
  • Bilde av personen som skal observeres.
  • Informasjon om utseende (særlig høyde og klesstil).
  • Bevegelsesmønsteret til personen (gående, bruk av bil etc.)
  • Hvor forventer du at personen er når vi skal påbegynne spaning?
  • Klokkeslett og dato for observasjonen og hvor lenge ønsker du at vi spaner?

Disse spørsmålene er essensielle. Vi er fleksible med tanke på tidsforbruk og lokasjon, men jo mer detaljert du er, jo enklere blir observasjonen.

Hva gjør vi under spaning?