Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.
Tid det tar å lese: 2 minutter

Spaning og kontraspaning

Med spaning menes å overvåke eller holde noen eller noe under oppsikt for å avdekke enten straffbare forhold eller bare for å skaffe seg informasjon man ønsker. Spaning blir ofte brukt i forbindelse med utroskap, kartlegging, bedrageri, svinn og tyverier.

Spaning
Kontakt oss

Sveinungsen har over 60 spanere i hele Norge og vi stiller på kort varsel.

Dette må en detektiv vite

  • Navn på personen vi skal spane på.
  • Bilde av personen som skal observeres.
  • Informasjon om utseende (særlig høyde og klesstil).
  • Bevegelsesmønsteret til personen (gående, bruk av bil etc.)
  • Hvor forventer du at personen er når vi skal påbegynne spaning?
  • Klokkeslett og dato for observasjonen og hvor lenge ønsker du at vi spaner?

Disse spørsmålene er essensielle. Vi er fleksible med tanke på tidsforbruk og lokasjon, men jo mer detaljert du er, jo enklere blir observasjonen.

Hva er spaning?

Spaning er handlingen med å følge nøye med på eller overvåke noen eller noe for å samle informasjon eller holde styr på deres aktiviteter. Det kan utføres av enkeltpersoner eller organisasjoner, og kan gjøres for en rekke formål, inkludert sikkerhet, etterretningsinnhenting, rettshåndhevelse og forskning.

Overvåking kan gjøres ved hjelp av en rekke metoder, inkludert visuell observasjon, elektronisk overvåking og satellittbilder. Visuell observasjon kan innebære å fysisk observere noen eller noe, mens elektronisk overvåking kan innebære bruk av kameraer, mikrofoner eller andre elektroniske enheter for å samle informasjon på avstand. Satellittbilder innebærer bruk av satellitter for å ta bilder eller samle andre typer data fra verdensrommet.

Overvåking kan også innebære innsamling og analyse av data fra ulike kilder, som telefonoppføringer, internettbruk og økonomiske transaksjoner. Denne typen overvåking utføres ofte av offentlige etater for å samle etterretning eller identifisere potensielle trusler.

Totalt sett er overvåking handlingen å følge nøye med på eller overvåke noen eller noe for å samle informasjon eller holde styr på deres aktiviteter. Noen partnere er utro, samarbeidspartnere misbruker din tillit og dine barn kan ha problemer som du ikke vet om. Vi er der for å finne fakta i din sak.

Ring for et tilbud på spaning Bruk vårt kontaktskjema
Privatetterforsker Sveinungsen