Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.
Tid det tar å lese: 10 minutter

Privatetterforsker

En privatetterforsker, også kjent som en politietterforsker, eller detektiv, er betegnelsen på en person som jobber med både offentlig- og privat etterforskning.

Mens en politietterforsker er ansatt som tjenestemann i kriminalpolitiet, jobber en privatetterforsker selvstendig og er uavhengig av de offentlige ordninger. Dette begrenser ressurser og budsjetter for etterforskere som jobber privat (i motsetning til offentlige ansatte).

Privatetterforskere bistår i alle typer av saker i motsetning til politiet. Dette gir alle mulighet til å få sine saker etterforsket av profesjonelle tilbydere. Sveinungsen er en av landets eldste privatetterforskningsbyråer. Vi skilter med lang kompetanse og erfaring fra både politiet og forsvaret.

Privatetterforsker

I USA er foretrukket tittelnavn special agent eller private investigator. I Norge kaller vi slike yrkesgrupper for detektiver eller privatetterforskere.

Bøker, filmer og TV kan få arbeidet til en privatetterforsker til å se ganske glamorøst ut. I virkeligheten er litt annerledes. Det foreligger både mer arbeid og ansvar enn det klienter selv er klare over.

Kontakt oss idag

Kunsten å være privatetterforsker

Arbeidet krever ofte mye mer enn det suksesshistoriene smaker, og det kreves at vi har en enorm tålmodighet og nøyaktighet i alle saker som vi påtar oss.

En privatetterforsker bør alltid ha evnen til å analysere store mengder informasjon. Dette kan sammenliknes med et enormt puslespill hvor noen brikker mangler. Vår oppgave er å finne de puslespillbrikkene som mangler.

Integritet, yrkesetikk og respekt for lover og regler går hånd i hånd med andre personlige egenskaper som en privatetterforsker må inneha. Eksempler er gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og en naturlig evne til å kunne vekke tillit hos alle klienter som tar kontakt for å få hjelp.

Selv om en privatetterforsker kommer inn i et møterom med en klient, med et profesjonelt hevet hodet, er det ikke alltid like lett å unngå å bli emosjonelt påvirket av de mange historier man får fortalt.

Her hos Sveinungsen er det akkurat slike historier, og slike klienter som motiverer oss til å alltid ville hjelpe mennesker som trenger bistand.

Oppgaven til en privatetterforsker

Hovedoppgaven til en privatetterforsker, vil i største grad være å bruke egne erfaringer, kunnskap, samt avanserte og moderne hjelpemidler. Vi skal fremskaffe viktig informasjon og ikke minst dokumentasjon for å løse klientens sak.

Slik dokumentasjon skal videre fremlegges som håndfaste beviser. Enten for klientenes egen sjelefred eller som et avgjørende verktøy der bevisene bidrar til klienters favør i en konfliktsak. Ikke sjelden skal det fremlegges i en domstol for å bidra til å vinne klientens sak.

I en årrekke har vi bevist at det å gjennomføre en etterforskning ved bruk av interne hjelpemidler fremskaffer beviser på en langt mer effektiv og suksessfull måte. Dette kan på ingen måte sammenlignes med privatpersoner som forsøker å etterforske sine saker på egen hånd.

Privatetterforsker oppgaver

Arbeidsområdene

En privatetterforsker vil stort sett ha et grenseløst arbeidsområde, og har likeledes en kundegruppe som består av både offentlige og private klienter.

Et samarbeid mellom privatetterforskere og politietterforskere er ikke uvanlig. Dette vil potensielt styrke et positivt utfall i omfattende saker.

Det er følgelig heller ikke uvanlig at en privatetterforsker overtar avsluttede saker fra det offentlige apparatet, der politietterforskerne selv har kommet til kort og uten resultater.

Både staten og klienten er tjent med at privatetterforskere bistår i kompliserte saker.

Slike saker kan eksempelvis være

I noen tilfeller hender det seg også at det foreligger mistanker rundt politiets egne konklusjoner i en etterforskningssak. Da bør man hyre en privatetterforsker for å oppklare mistanken og belyse fakta.

Utover dette vil oppgavene til en privatetterforsker være å hjelpe alle og enhver som trenger bistand til å løse sine gåter.

Enten det dreier seg om private- eller offentlige konflikter vil en privatetterforsker inneha den nødvendige kompetansen. Han eller hun må kunne jobbe med stort sett alt som kommer inn av saker. Av erfaring er dette alt fra å løse opp i spekulasjoner om utroskap til å stå i en rettssal å bevise omfattende lovbrudd.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Etterforskning og konfidensialitet

En privatetterforsker jobber under strenge krav om å imøtekomme Norges lover og regler om personvern.

Både før, under og etter et oppdrag vil en profesjonell privatetterforsker (som er ansatt til å løse din sak) alltid verne om din identitet og ditt privatliv.

Både du som klient og din sak skal behandles med respekt og på en lovlydig måte. Dette skal hverken gjøre din personlige sak tilgjengelig for omverdenen eller sette deg som person i uønskede situasjoner. Vi jobber også aktivt for at du ikke får uønsket oppmerksomhet.

En god dialog med klienter skaper alltid et godt fundament for prosessen videre.

Som et av Norges fremste privatetterforskere ønsker vi ikke bare å spane rundt hjørnene for å være dine øyne og ører, men faktisk også å skape positive og trygge rammer rundt våre klienter. Derfor fokuserer vi på å dele erfaringer og å komme med gode råd som klienter kan ta med seg videre. Dette gjelder også etter at saken er løst.

Du skal være trygg på at våre samtaler, og din sak, vil behandles konfidensielt, fra start til slutt, også i tiden etterpå.

Dette hjelper vi deg med

Vårt motto er «ingen sak for liten, ingen sak for stor». Dette begrepet er noe vi drikker og spiser til hvert måltid, og som vi puster til alle døgnets tider.

Våre tjenester er altså tilnærmet endeløse, og det du ikke finner på følgende oversikt, finner du i kontakt med oss.

Har du en grunn til å være mistenksom?

Oftest er det en grunn til å stole på magefølelsen.

Sammen med en privatetterforsker kan man forsøke å avdekke om det først og fremst kan være andre faktorer som skaper mistanker.

Dette kan være faktorer som kanskje ikke blir like reelle å bygge opp en etterforskning på. Faktorer som kanskje ikke du selv (som klient) har tenkt på, men som en privatetterforsker kan bidra med å gjøre deg oppmerksom på. Dette kan være som følge av privatetterforskerens egen kompetanse og erfaringer med andre klienter.

Vi ønsker alltid i å hjelpe våre klienter på slik måte at de ikke påvirkes av det som i noen tilfeller kan være potensielt unødvendige økonomiske utgifter.

Dette kan eksempelvis være i tilfeller der vi basert på tidligere erfaring, tenker at andre metoder enn en etterforskning kanskje vil være mest fornuftig.

Til syvende og sist er det klienten selv som bestemmer om han eller hun ønsker å opprette en sak, på tross av vår egen rådgiving.

Vi er her for å støtte opp om alle mistanker, store som små! Dersom instinktet ditt sier at du burde få undersøkt dine mistanker, så ta kontakt med en privatetterforsker.

Det hjelper alltid å snakke med noen, uavhengig av om det vil opprettes sak eller ikke. og her hos Sveinungsen vil du bli møtt av et positivt og profesjonelt team av privatetterforskere som står klare for å bistå deg! Vi er her for deg døgnet rundt!

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Fordeler med en privatetterforsker

Hvis du lurer på hva forskjellen er mellom en privatetterforsker og en politietterforsker, så stiller du deg selv et svært godt og avgjørende spørsmål.

Selv om en politietterforsker er støttet opp av en tryggere statsform vil en privatetterforsker kunne stille med langt flere fordeler for deg som klient.

Her har vi laget en liste med eksempler på akkurat disse fordelene:

 • Vi er selvstendige, noe som gir større fleksibilitet i møte med klienter.
 • Ingen andre setter våre tidsfrister.
 • Vi er uavhengige av offentlige budsjetter.
 • Vi jobber døgnet rundt.
 • Våre klienter får alltid innsyn i saken sin når de ønsker det.
 • Vi tar alle sakstyper.
 • Tjenesten er landsdekkende.
 • Våre tjenester leveres både til bedrifter, privatpersoner og det offentlige.
 • Kontakt oss på den måten du liker best; anonymt, telefon, epost eller kom til vårt kontor.
 • Våre medarbeidere har bakgrunn fra politi, barnevern, militæret og annen offentlig sektor.
 • Du får tett oppfølging fra start til slutt.
 • Eksperten vår gir deg gode råd og veiledning, uavhengig av om det opprettes sak..
 • Vi er et stort nettverk og har alltid ressurser til å bistå i saker.
 • Vi slutter ikke å lete etter svar og beviser før du selv ønsker at vi skal avslutte.

Det viktigste av alt som er nevnt over er vår fleksibilitet som selvstendige.

Å ikke være bundet til kontortider, begrensede ressurser og tidsfrister gjør at en privatetterforsker stiller opp for klienter umiddelbart.

Dette betyr videre at han eller hun i de aller fleste tilfeller, kan imøtekomme akutte henvisninger, hvor rask behandling, og raske beviser, kan være svært avgjørende for klientens situasjon.

Er du mistenksom på noe?

Da kan det være en fordel å kontakte en privatetterforsker som kan hjelpe deg i prosessen med å bekrefte eller avkrefte dine mistanker.

Å være mistenksom på noen er en stor byrde å bære. Vi mennesker er generelt sett ganske konfliktsky av natur. De fleste ønsker å unngå sammenstøt med noen som vi allerede har et godt forhold til. Enten det være seg en partner, et familiemedlem, en venn, en sjef eller en ansatt.

Da er det godt at det finnes en privatetterforsker bare en telefon unna som utfører et diskret arbeidet for deg. Du kan lettere fokusere på deg selv og tiden videre når svarene du leter etter blir presentert for deg. Som privatetterforsker finner jeg fakta for deg. Du velger selv hva du gjør med informasjonen som jeg legger på bordet.

Du kan kontakte en privatetterforsker uansett hva mistanken gjelder.

Nedenfor finner du noen eksempler på mistanker våre klienter ofte har. Du tror at..

 • partneren din er utro mot deg.
 • arbeidssøker eller ansatt har oppgitt uriktige opplysninger på sin CV.
 • et dokument eller underskrift er forfalsket.
 • det foregår økonomisk utnyttelse eller annet brudd på et vergemål.
 • et barn er utsatt for neglisjering, rus, eller vold i hjemmet.
 • din ansatt stjeler penger eller produkter på jobb.
 • erstatningskrav bygger på uriktige opplysninger fra forsikringskunde.
 • en eller flere personer reiser med falsk identitet / pass.
 • en overordnet eller en virksomhet bedriver skattesvindel.
 • noen har hacket seg inn på privat- eller offentlig datasystem.
 • det foregår en straffbar korrupsjon.

Sitter du med en eller flere av disse mistankene. Eller har du andre som ikke står beskrevet over? Våre privatetterforskere vil se på saken din helt uforpliktende for å finne ut, i samråd med deg som klient, om det kan være verdt å gjøre en videre etterforsking.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Prosessen fra A til Å

Når du først har bestemt deg for å ta kontakt med en privatetterforsker starter hele forløpet med en samtale på kontoret eller telefonen.

Her skal dere sammen få en oversikt over din problemstilling, og kartlegge en videre etterforskning, dersom det kommer frem av samtalen, at dette er ønskelig.

God kartlegging, og klare avtaler med deg som klient, er alfa omega når det gjelder sluttresultatet i en etterforskningssak.

Uten en god plan, og en god dialog, vil arbeidet med å finne de svarene du søker, potensielt bli gjort på en mye mindre lønnsom og effektiv måte.

Når det er kommet frem til en enighet om det videre forløpet vil din privatetterforsker begynne selve arbeidet ute i felten. Dette vedvarer så lenge en etterforskning er ønsket aktiv.

En profesjonell privatetterforsker, skal til enhver tid informere deg, dersom uventede hindringer, eller forandringer, kan bli nødvendig underveis.

Dette er situasjoner som kan resultere i en høyere faktura, og det er derfor du som klient, som følgelig skal få valget med å bestemme om etterforskningen, skal avsluttes, eller fortsette, fra det tidspunktet du blir gjort oppmerksom på ny oppdatert informasjon.

Feltarbeidet til en privatetterforsker

Her hos Sveinungsen er ingen dager like.

Vi får daglige henvendelser fra både private og det offentlige, som ønsker hjelp til vidt forskjellige problemstillinger, og derfor kan vi aldri forutse hvordan dagene våre blir.

Vi stiller opp for alle som trenger oss, og prisen du betaler for å leie inn en privatetterforsker, vil være helt og holdent avhengig av flere faktorer.

 • Hvem er den mistenkte?
 • Hva mistenker du?
 • Hvilken bistand trenger du fra en privatetterforsker?
 • Hvilket tidsrom ønsker du for etterforskningen?
 • Hvor befinner den mistenkte seg?
 • Hvordan vil du fortsette etterforskningen, dersom det oppstår hindringer?

Disse faktorene, med flere, vil bidra til å kunne kartlegge en mer konkret oversikt over saken, og hva en privatetterforsker kan tilby av bistand.

Saksomfang og priser

En privatetterforsker vil ,etter samtale med klienten, planlegge og fremlegge et sannsynlig tidsforløp, og et videre pristilbud for å starte etterforskning av saken din.

Pris for privatetterforsker

Et pristilbud kalkuleres blant annet etter følgende forhold, med utgangspunkt i de opplysninger som klienten har gitt på forhånd.

Disse momentene avgjør prisen for hvert oppdrag:

 • Hvor mye tid man regner med å bruke på å utføre oppdraget, basert på erfaring.
 • Hvilke eventuelle reisegodtgjørelser som blir forbundet med oppdraget.
 • Hvorvidt det er behov for å innhyre eksterne kontaktkilder.
 • Hvilket teknologisk utstyr som blir nødvendig å bruke under oppdraget.
 • Hvilke eventuelle laboratorieprøver som kan bli aktuelle.
 • Hvorvidt det er ønskelig å fortsette en etterforskning, etter avtaletiden er over, og det i tilfellet ikke er funnet svar.

Våre priser:

Timeprisen ligger på kr. 1500 – 3500 inklusiv moms per time.

Det er er selvfølge her hos Sveinungsen, at priser som blir avtalt med våre klienter holder seg til avtale med mindre det gjøres ønskelige endringer av klienten selv. Enten det være seg å avbryte etterforskning før tiden eller ønsker om en forlengelse. Vi justerer avtalt saksomkostning deretter.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Privatdetektiv Oslo

Norge er et stort land og lenge har privatdetektiv kun vært tilgjengelig i Oslo. Hvorfor privatdetektiv kun i Oslo? Grunnen er nok at dette har vært en liten nichebransje, men idag finnes det privat etterforskere over hele landet. Vi har medarbeidere som ikke bare holder til i Oslo men også i Bergen, Trondheim, Kristiansand m.fl.

Privatetterforsker Trondheim er et av våre største kontorer utenfor Oslo og Øslandet. Her har vi flere medarbeidere som bistår klienter med alt fra utroskap til digital etterforskning og justismord.

Privat etterforsker er idag en stor industri i Norge nettopp fordi tillit til politiet er noe redusert og fordi at politiet ikke har ressurser til å bistå i alle saker.

Privatetterforskning er et alternativ til å få hjelp av politiet. Urettferdig sier noen, da man må betale for privat etterforskning selv. Heldigvis er privatdetektiv pris lavere enn det advokater tar og de fleste har mulighet til å hyre en privatetterforsker for å finne fakta i sin sak. En privat detektiv er ikke lenger noe kun de rike benytter seg av.

Privatdetektiv pris

Privatdetektiv priser er variable. Mindre bedrifter tar som regel en lavere timepris enn de eldre og større bedriftene. Normalt finner du privatetterforskere som tar mellom 1500 og 2000 kroner per time. Denne prisen for privatdetektiv inkluderer moms, og ofte er planlegging og rapporter gratis.

Kontakt en privatetterforsker – få svar i dag

Vi står til tjeneste for samtlige som har behov for vår bistand i større, eller mindre saker, hele året, og gjennom hele døgnet.

Vi dekker kundebaser i hele Norge, og har alltid en privatetterforsker på hjul i ditt nærområde som sitter klar for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss i dag, for en hyggelig og uforpliktende samtale, enten du foretrekker å ringe, eller skrive.

Du når oss på både telefon 67 83 10 10 , og epost etterforskning@sveinungsen.no

Privatetterforsker Sveinungsen