Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.

Fingeravtrykk og DNA

Vi utfører også kriminaltekniske undersøkelser på åsteder og skadesteder, sikrer spor og identifiserer, både DNA, fingeravtrykk og dokumentfalsk.

Foretar også innsamling og analyse av DNA i farskapssaker.

Samarbeider med spesialister og private laboratorier både i Norge og utenlands.

Fingeravtrykk og DNA
Kontakt oss