Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.
Tid det tar å lese: 3 minutter

Etterforskning

Våre medarbeidere innehar mange års erfaring med etterforskning fra politiet, forsvaret, barnevernet og vi utfører profesjonell etterforskning og granskning i alle typer saker. Vi tilbyr tjenester til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Ingen saker er for små og ingen er for store, vi tilrettelegger for ditt behov.
Etterforskning innebærer at vi fremskaffer de opplysningene du trenger eller mangler i forbindelse med både sivile tvister, straffesaker og interne forhold i både bedrifter og organisasjoner.

Med andre ord vi undersøker med den hensikt å finne sakens sanne sammenheng, slik at du som kunde får svar på din forespørsel.

Bistår advokater i etterforskning og utredning av saker.

Etterforsker også ulykker og foretar undersøkelser i forsikringssaker hvor det er tvister om både oppgjør og skyld.

Etterforskning av saker.

Privat- eller offentlig etterforskning?

Det er liten forskjell på privatetterforskning og etterforskning utført av det offentlig. Den største forskjellen er at klienten selv må dekke kostnadene for den utredninger som er gjort privat.

Historien bak privatetterforskning startet tidlig i 1830-årene. Da startet en fransk soldat verdens første privatetterforskningsbyrå. Det har alltid vært behov for å hyre private etterforskere, og det kan være mange grunner til at en klient ønsker det.

Det offentlige tilbyr primært etterforskning utført av politiet. Politietterforskerene er mennesker med en lang utdannelse, men det er ingen garanti for at alle har like god kompetanse og i de fleste land har man en eller annen form for korrupsjon. I Norge er vi heldige som har lite korrupsjon, men det betyr ikke at vi er helt fri for korrupsjon.

I den private etterforskningsbransjen har vi i Norge flere tilbydere, og det største selskapet er Etterforsker1 Gruppen AS. Vi i Sveinungsen.no er en del av denne gruppen.

Privatetterforskere går noen ganger under kallenavnet detektiv her i Norge. Vi i bransjen bruker ordet privatetterforsker eller utreder.

utreder

Kjernekompetansen til privatetterforskere i Norge er ofte:

  • Barnevern
  • Etterforskning og utredning
  • Tekniske undersøkelser
  • Data- og IKT-sikkerhet
  • Teknologi
  • Skriftgansking
  • Spaning
  • Rådgiving innen trussel- og sikkerhetrisiko

I de fleste sivile saker (som kontraktsbrudd, barnefordeling osv.) er man avhengig av private aktører for å bevise eller innhente fakta.

Heldigvis har man gode og erfarne aktører i Norge. Vi i Sveinungsen.no er landsdekkende, og bistår klienter fra Nordkapp i nord til Lindesnes i Sør.

Eksempler på etterforskning vi utfører

Vi har hundrevis av saker hvert eneste år og de fleste involverer en eller annen type av etterforskning.

Skriftgransker

Mange kontakter oss for å få signaturer gransket. Det kan være et dokument de mener er forfalsket eller et anonymt trusselbrev. Vi har til og med gransket gamle malerier for et museum.

Grafologi og skriftanalyse er et avansert fag, og heldigvis har vi en av verdens beste skriftgranskere på laget vårt.

I flere saker har vi til og med måtte hente inn skriftprøver fra kandidater som ikke ønsker å gi oss sin håndskrift. Da kreves det både list og kreativitet, for vi kan ikke kreve at noen avgir en skriftprøve. Våre medarbeidere er profesjonelle til fingerspissen, og vi har alltid innhentet de skriftprøvene vi trenger for å analysere en håndskrift.

Justismord

Straffedømte tar kontakt med oss for bistand til å gjenoppta sine saker. Dette er kostbare prosjekter og dessverre kan både tingrett og lagmannsrett ta feil. Dommere er også mennesker og systemet er ikke perfekt.

Vi setter ned et team for å løse slike saker, for ikke sjelden må vi avhøre mennesker over hele landet. Vi har 45 medarbeidere i Norge og vi kan derfor oppsøke vitner uten å reise langt.

Utredning av justismord tar som regel lang tid. Uten privatetterforskere ville det vært vanskelig å avdekke urettferdighet i systemet.

Utroskap

utroskap

De fleste forbinder private aktører med utroskapssaker, og vi dømmer ingen. Alle har rett til å få vite sannheten om partneren sin.

Vi har spanere i det ganske land og vi kan derfor stille på kort varsel.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her
Privatetterforsker Sveinungsen