Detektiv
Gransker og undersøker for private, næringslivet og det offentlige.
Tid det tar å lese: 8 minutter

Detektiv

En detektiv, bedre kjent som en politi- eller privatetterforsker, er betegnelsen på en person som driver med privat, eller offentlig etterforskningsarbeid.

Eneste forskjellen på en som bærer tittelen, detektiv, vil være at man enten er ansatt som tjenestemann i kriminalpolitiet, eller jobber selvstendig som privatperson.

I USA bærer tittelen også navnet, spesialagent, som videre ikke er en betegnelse vi bruker på detektiver i Norge.

Detektiv

Hva gjør en detektiv?

I det store og hele vil hovedoppgaven til en detektiv, være det å forsøke å fremskaffe beviser til klienters favør i en konfliktsak.

Slike beviser kan ofte innhentes suksessfullt, ved å gjennomføre en mer dyptgående etterforskning i de enkeltes situasjoner.

Dette kan være situasjoner hvor forholdene har gjort det reelt å rette mistanke mot noen som eksempelvis kan ha gjort et lovbrudd, enten dette være seg forbundet med lovbrudd på offentlig sted, eller i det private hjem.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Et bredt arbeidsområde

Arbeidsområdene til en detektiv vil stort sett være grenseløse.

Mennesker og bedrifter trenger ikke sjelden bistand til å finne fakta i mistanker. En detektiv gransker og graver etter opplysninger, og får frem et godt faktagrunnlag slik at du kan ta gode beslutning.

Detektivbyrået stiller med flere fagpersoner for å komme til bunns i din sak.

Like ubegrenset er selve kundegruppen, som kan være alt fra en vanlig mann i gata, til de med de høyeste stillinger i næringslivet.

Det er slettes ikke uvanlig at en privatdetektiv ofte trår inn i rollen som ansvarlig for en etterforskning på en allerede avsluttet etterforskning, gjort av det offentlige apparatet (som politiet og domstolene).

Dette skjer gjerne dersom det foreligger mistanker rundt politiets egne konklusjoner, eller dersom politiet selv ikke har lyktes med å løse de ulike saker.

Ikke bare en detektiv

Ingen saker er like, og behandles derfor individuelt, med tett klientoppfølging.

En profesjonell detektiv vil ha som førsteprioritet å sette klienten i fokus, både før, under og etter et oppdrag.

Målet vil være at både klientens ønsker og behov, samt sakens konfidensialitet ivaretas på en respektfull og lovlydig måte.

Et godt grunnarbeid, skaper gode resultater, og arbeidet til en detektiv vil ikke bare være å spane rundt hjørnene, men også det å gi god rådgiving til klienter underveis.

Ofte vil det være klienter som befinner seg i situasjoner, hvor de kan se seg blinde for fare eller annet som kan gjøre en etterforskning risikabelt, enten for andre, eller også for dem selv.

En detektiv vil derfor i forkant av en etterforskning, påse at alle brikker ligger på plass for et trygt og redelig etterforskningsarbeid, som ikke utløser farer eller uante konsekvenser for klienten selv.

Ikke minst vil en detektiv også være en god støttespiller, som kan bistå med rikelig erfaring, og videre dele sin kunnskap fra tidligere arbeid, som følgelig kan være svært behjelpelig i deres private avgjørelser, både i praksis og mentalt.

Ingen sak for liten og ingen sak for stor!

Her hos Sveinungsen lever vi opp til vårt motto, og vi vil blant annet kunne tilby følgende tjenester til våre klienter, som forøvrig også er de mest anvendte tjenester innen privat etterforskning.

Slik det fremgår av våre tjenester, er altså ingen sak for liten, og ingen sak for stor.

Her har vi et bredt tjenestetilbud, og våre detektiver kan bistå i de aller fleste saker, enten det være seg offentlige, eller sivilrettslige.

Din sak er altså like viktig for oss, uavhengig av om den er av mer triviell art.

I de fleste tilfeller hvor det gnager en mistanke i deg, er det som oftest en god grunn til å stole på magefølelsen.

Sammen kan vi finne ut om instinktet ditt viser seg å være riktig. Det kan også finnes andre faktorer til at man har vært mistenksom på noe eller noen.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Tid er alt

Den beste og viktigste fordelen som kanskje skiller en privatdetektiv og en politietterforsker, er sakens behandlingstid, fra en klient tar kontakt, til saken er oppklart.

En detektiv som jobber selvstendig, vinner på å være fleksibel, da han eller hun ikke jobber under tidsrammer, ressurser, områdebegrensninger, eller offentlig budsjett.

Det gjør det blant annet mulig å kunne stille opp til oppdrag, på svært kort varsel, hvor man da videre kan fremskaffe raskere informasjon for en klient som kanskje befinner seg i en akutt situasjon, hvor raske svar er svært avgjørende.

Sveinungsen er et detektivbyrå, og kan derfor gi deg rask bistand når du trenger det. Vi er landsdekkene og tilbyr tjenester uansett hvor i landet du befinner deg.

Våre detektiver er langstrakt tilgjengelig i Norge, hele veien fra nord til sør.

Når burde du kontakte en detektiv?

Her vil vi gjerne dele en liste over de mest vanligste fellesnevnere. Du mistenker at..

Hvordan jobber en detektiv?

I motsetning til klienten selv, som kanskje har vurdert, eller allerede forsøkt å utøve sin egen etterforskning, vil en detektiv ha mange gode kort opp i erme, som mer suksessfullt vil kunne bidra med å komme til bunns i en etterforskning.

Detektiv arbeidsmetoder

Selv om en detektiv ikke er en beskyttet tittel som krever en spesifikk utdannelse, vil de aller fleste som jobber som selvstendig privatdetektiv, ha tidligere bakgrunn fra stillinger innen politi, barnevern, forsvaret eller annen offentlig instans.

Dette betyr at han eller hun, har opparbeidet seg tidligere kompetanse og erfaring. Dette er viktig og svært betydningsfullt redskap i en grundig etterforskning.

Likeledes har en detektiv også her opparbeidet seg kjennskap til ulike verktøy, kontakter og undersøkelsesprosedyrer, som vil være det som til slutt kan fremskaffe, samt dokumentere viktige beviser, som normalt ikke vil kunne fremskaffes på slik måte av en vanlig privatperson.

Slike verktøy er:

 • Avansert IT og teknologi.
 • Interne informasjonskilder.
 • Tilgang til spesial-laboratorier.

Detektivens virkelige fasade

I litteraturens verden er en detektiv kanskje mest kjent som den mørkkledde i frakk, flosshatt og solbriller. En person som lusker rundt gatehjørnene med en nok så målbevisst og stiv forkledning.

Realiteten er derimot ganske annerledes.

En detektiv må være profesjonell på kontoret og i møte med klienter og andre kolleger. En del av arbeidet blir også å blende inn i mengden de ganger skjorte og slips vil vekke mistanke. Det er derfor riktig at en detektiv kommer i alle fasonger og klær. Du vil sjelden gjenkjenne en profesjonell detektiv.

Detektivenes arbeidsdag kan fort bli til noe uventet, hvor bytte av klær raskt kan bli en nødvendighet.

I det ene øyeblikket skal man kanskje spane på en mistenk på en eksklusiv restaurant. I neste øyeblikk skal man spane på en mistenkt som befinner seg på et «bad taste party» ute på byen.

En detektiv bærer altså ingen fast uniform, og må tilpasse klær, alt etter oppdrag, for ikke å vekke uønsket oppmerksomhet.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Det starter på kontoret

Når du tar kontakt med Sveinungsen, vil en av våre detektiver avtale et uforpliktende møte med deg.

På møtet vil dere snakke nærmere om hvilket behov du har som klient. Vi går igjennom temaer som blir viktige i en kartlegging, for at detektiven skal kunne avdekke hvordan han eller hun best kan hjelpe deg i din situasjon.

God kartlegging er altså nøkkelen til de suksesshistorier som ligger bak oss.

Samtalen er som sagt helt uforpliktende! Alt du får av råd og tilbakemeldinger blir gitt for at du selv skal kunne avgjøre videre, om det fortsatt føles riktig å opprette en sak.

I denne prosessen vil vi prøve å utelukke at det finnes grunnlag for å tro at dine mistanker kanskje kan stamme fra andre steder, enn det som blir riktig å etterforske.

Vi har en bred erfaring fra de fleste saker, både offentlig og private. Vi gir deg derfor informasjon og pekepinn som kanskje du selv ikke har tatt med i betraktning i forkant av din kontakt med oss.

Dette kan være nyttig informasjon, som altså både kan ende med å avverge, eller oppmuntre til å gjennomføre en etterforskning.

En detektiv er ikke bare en detektiv, men skal også være en god rådgiver. Han eller hun er god å prate med, både før, under og etter en potensiell etterforskningssak.

Prisen for hjelp

Det er helt vanlig at en detektiv tar betalt per time.

Hvor mye det koster er alt avhengig av flere faktorer. Alle saker er unike.

Faktorer som vil avgjøre prisen vil være følgende:

 • En potensielt nødvendig utvidelse av en etterforskning.
 • Hva krever av avansert utstyr.
 • DNA- og figeravtrykkprøver, samt bestilling av analyse og skriftgransker eller dokumentforfalskning.
 • Reisegodtgjørelser.

Det er viktig å merke seg at en profesjonell detektiv ikke overstiger avtalt pris som forhåndavtales med klienten. I noen tilfeller må etterforskningen utvides med flere timer. Dette avtales fortløpende.

Vi i Sveinungsen vil alltid holde våre klienter oppdaterte i etterforskningen, dersom det skulle bli behov for endringer som kan forandre avtalt pris.

Det er klienten selv som avgjør om han eller hun ønsker å avslutte etterforskningen, eller om den skal fortsette med de endringer som har blitt oppgitt.

Din sak i våre hender

Med tiden har vi vokst til å bli et av de største detektivbyråene i Norge! Medarbeiderene i Sveinungsen har utviklet arbeidsmetoder, basert på erfaring og kontinuerlig kunnskapsutvikling for å tilby kundene være de beste resultatene. Vi gir oss rett og slett aldri!

Vi streber alltid etter det beste for våre klienter, og har en felles interesse om å finne de viktige svar, i hver enkeltes sak.

Steget etter kartlegging

Etter at en detektiv i samarbeid med en klient, har fått kartlagt den aktuelle saken, begynner arbeidet, som er selve startskuddet for en etterforskning.

Hvordan en etterforskning foregår er helt avhengig av hvem som er mistenkt i saken. Og ikke minst hva klienten vår ønsker å innhente av opplysninger og dokumentasjon, og i hvilke omgivelser den mistenkte befinner seg.

Oppdragene vi får, varierer veldig, og en etterforskning kan foregå på følgende måter, for å nevne noen eksempler:

 • Spaning på privatpersoner som mistenkes å være utro mot partner.
 • Fremskaffing av økonomiske eller personlige opplysninger, ved bruk av avansert IT-kunnskap og teknologi.
 • Fysisk eller elektronisk overvåking av personer, eksempelvis på en arbeidsplass.
 • Skriftgransking av potensielle forfalskede dokumenter.

Hvordan spaner en detektiv?

Som nevnt over, inngår spaning i vårt tjenestetilbud, og dette om du som klient, enten tar kontakt med oss som bedrift eller privatperson.

De grunnleggende oppgavene som representerer et spaningsarbeid , er observasjon, og dokumentasjon.

Når vi spaner på en person, gjør vi dette også under lovlige forhold.

I Norge finnes det et regelverk for alt, herunder innen personvern (basert på GDPR). Lover og regler gjelder like mye for alle, og er spesielt ingen unntak for en detektiv.

Å livnære seg som detektiv, og å utføre arbeid som kan inkludere observasjoner av privatpersoner krever endel juridisk kompetanse for å ikke trå feil.

Her tas det nøye forutsetninger for at alt som en detektiv gjør og dokumenterer foregår under et strengt regelverk innen personvern.

For å nevne et utdrag av lovverket kan man under de fleste omstendigheter ikke utføre overvåking av mobiltelefoner. Det er ulovlig å overvåke rom der man selv ikke er til stede. Bilder og videopptak er lovlig såfremt dette ikke strider mot paragrafer i personvernloven.

Når vi i Sveinungsen spaner på vegne av klienter, er vi deres øyne og ører utad, og vi bruker mange variasjoner av skjult opptaksutstyr, som kan sikre informasjon som kan dokumenteres med bilder, lyd eller video, og som følgelig kan benyttes som bevis til deg som klient, eller som videre også kan benyttes som bevis i en rettslig sammenheng.

24/7 hele året

Vi jobber for våre klienter 24 timer i døgnet, enten vi sitter på kontoret, eller er ute i felten for å samle beviser.

Vi gir deg trygghet og vi er alltid tilgjengelig – når som helst du skulle ha behov for bistand av en detektiv. Enten du allerede har satt i gang et samarbeid eller om du bare ønsker en oppdatering eller en forandring underveis.

Som klient er du alltid vårt fokus, både før, under og etter en opprettet sak.

Med denne type arbeidsfleksibilitet, betyr det at en detektiv kan bistå deg allerede i dag dersom du velger å ta kontakt med oss.

Vi er tilgjengelig både på kontoret, telefonen og epost, og du vil få raskt svar.

Telefon 67 83 10 10

Epost kan sendes til etterforskning@sveinungsen.no

Vi ser frem til å hjelpe deg å løse gåten din.

Ring oss nå
WhatsApp
Privatetterforsker Sveinungsen