Privatetterforsker Sveinungesen

Vår styrke er tett og nær relasjon med oppdragsgiver og vi sørger for en sikker fremdrift av hele prosessen til ønsket resultat er oppnådd.

Vi etterforsker, utreder og gir rådgivning i de fleste typer saker, savnede personer, utroskap, svinn, forsikringsbedrageri m.m.

Merk at Oddleif Sveinungsen er ikke en del av Sveinungsen.no

Våre tjenester Ring oss nå

Spaning

Med spaning menes å overvåke eller holde noen eller noe under oppsikt for å avdekke enten straffbare forhold eller bare for å skaffe seg informasjon man ønsker. Spaning blir ofte brukt i forbindelse med utroskap, kartlegging, bedrageri, svinn og tyverier.

Les mer

Utroskap

Mistenker du at partneren din er utro, kjenner du faresignalene du bør se etter eller trenger du å vite sannheten. Vi har lang erfaring i å avdekke slike saker og er svært diskre i våre arbeidsmetoder.

Les mer

Fingeravtrykk og DNA

Vi utfører også kriminaltekniske undersøkelser på åsteder og skadesteder, sikrer spor og identifiserer, både DNA, fingeravtrykk og dokumentfalsk. Foretar også innsamling og analyse av DNA i farskapssaker.

Les mer

Vi er en del av Etterforsker1 Gruppen AS (org. nr. 913193458). Du kan lese mer om detektivene i Etterforsker1 her.

Vi tilbyr idag privat etterforskning, utredning og rådgivning i de fleste typer saker. Våre medarbeidere har bred faglig erfaring etter mange år i politiet, forsvaret, barnevernet etc. Vi legger stor vekt på kvalitet, diskresjon og profesjonell utførelse som dekker kundens behov. Godt kontaktnett med gode profesjonelle samarbeidspartnere i hele Norge og også utenlands er garantert.